Dassboken

24:5-12 Min dassbok

När jag flyttade till en egen lägenhet skapade jag en egen dassbok :). Alla som lånar min toalett måste skriva i dassboken. I början innehöll alla hälsningar något med bajs eller kiss, jag tror att folk missförstod det hela med en dassbok, men jag kan inte klandra dem ;).